Marija Vantti

Vahvuudet, osaaminen ja arvot

Fil.lis. Marija Vantti on mikrohistorioitsija, tietokirjailija ja kirjoittajakouluttaja. Hän on kirjoittanut tai toimittanut 21 menneisyyteen liittyvää teosta. Hän on myös ohjannut satoja kirjoittajia kirjan alkuideasta aina valmiiseen julkaisuun saakka.

Koulutus

1973   Ylioppilas Mikkelin Yhteislyseo
1976   HuK, Jyväskylän yliopisto, pa kirjallisuus
1983   Auskultointi, Joensuun korkeakoulu
1985   Oppilaanohjaaja, lukiopettaja, Jyväskylän opettajakorkeakoulu
1986   FM, Jyväskylän yliopisto, pa Suomen historia, sa suomen kieli ja kirjallisuus
1998   FL, Jyväskylän yliopisto, pa Suomen historia
1999   PD, Helsingin yliopisto
2000-   Useita kirjoittamis- ja yrittäjyyskoulutuksia

Työkokemus

1976-1985   Yläasteen, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opettaja
1978-1979   Toimittaja
1986-1989   Ammatillisen oppilaitoksen lehtori, oppilaanohjaaja
1990-1997   Ammatillisen oppilaitoksen apulaisrehtori, rehtori
1998-1999   Sivistystoimentarkastaja, ISLH
2000-           Vapaa kirjailija ja toimittaja

Motto: Ihmisen tehtävä on jättää jälkiä.

- Pitkän, polveilevan matkan jälkeen löysin nuoruuden haaveeni: kirjoittamisen. Se on minun tapani jättää jälkiä tähän maailmaan. Vahva ammatillinen osaaminen yhdistettynä elämäntaitoihin luo vakaan pohjan kirjoittamistyölleni. Historian ja yhteiskunnan tutkijana löydän ja analysoin tiedot, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina hallitsen kirjoittamisen salat. Opinto-ohjaus ja työyhteisön johtajuus ovat kasvattaneet kuuntelutaitoani, ihmistuntemustani ja syventäneet ymmärtämystäni ympäröivästä maailmasta. Luottamuksellisuus ja arvostus ovat peruspilareitani. Jokainen ihminen ja jokainen yhteisö on tarinan arvoinen.Kirjailija-cvOmat julkaisut ja kirjatilaukset
Inhimillinen tekijä 1.10.2008
"Nulla Dies

Sine Linea"